lördag 10 september 2011

Tecken i tiden

Mattias Svensson har tidigare nämnt en mycket talande studie - exempelvis i Voltaire-artikeln Polis, polis, potatismos!:

När juristen och fettpanikskritikern Paul Campos bad ett urval bantande kvinnor med genomsnittsålder 34 att göra en avvägning mellan livslängd och vikt visade det sig att de var beredda att i genomsnitt ge upp över fem års livslängd för att hålla sin idealvikt. Hela 91 procent ville inte byta ens en liten viktökning mot fem extra levnadsår.

Intressant i samma vackert lik-anda - från I used to be disgusted, now I try to be amused:

A patient had surgery at our hospital. Some time postoperatively he had a cardiac arrest. A code was called and someone attempted to intubate. In our hospital, that would usually be an RT. The intubation was difficult, anaesthesia was called and fortunately they weren't tied up with some ortho "emergency" and intubated the patient with some difficulty using a Bougie.

The patient survived and woke up in ICU. Most people would be relieved and thankful but however the patient also woke up with..... a broken tooth. Which they want someone to pay to fix.


(Via Overlawyered)

Tidigare på temat:
- En kristen hyllning till späkandet

Inga kommentarer: