tisdag 6 september 2011

Aborter 2010

Ur Socialstyrelsens Aborter 2010 (pdf):

Under 2010 utfördes 37 693 aborter, att jämföra med 37 524 året innan. Antal aborter har därmed minskat något, från 21,3 aborter per 1000 kvinnor år 2008 till 20,9 per 1000 kvinnor år 2010.

Och:

Under 2010 genomfördes 20,9 tonårsaborter per 1000 kvinnor, vilket innebär en minskning med 7,1 procent jämfört med 2009.

Utvecklingen 1983-2010 i diagramform (jag vet inte varför Socialstyrelsen ändrat startdatumet från tidigare 1975 till nu 1983) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Också intressant:
Och:
Också intressant på temat - Steve Landsburg:

Namely: The argument is made that zygotes/embryoes/fetuses, even at a very early stage, have the full moral status of human beings. Yet if that were true, surely we’d want to divert a substantial portion of the medical research budget away from relatively minor scourges like, say, cancer, to the spontaneous abortions that take the lives of something like 30% of these full-fledged humans. In a typical year, there are about 8 million cancer deaths worldwide; the number of early-stage spontaneous abortions must be at least twice that.

Tidigare på temat:
- Aborter 2009

Inga kommentarer: