onsdag 28 september 2011

Aborter första halvåret 2011

Ur Socialstyrelsens Aborter i Sverige 2011 januari-juni (pdf):

Aborttalet (antalet aborter per 1 000 kvinnor) för januari till juni 2011 mins-kade något jämfört med samma tidsperiod 2010, till 21,0 för 2011 jämfört med 21,1 för 2010. Aborttalet bland tonåringar minskade med 8 procent jämfört med samma period 2010 och med 14 procent jämfört med 2009.

Och rapportens enda diagram - Antal aborter per 1 000 kvinnor i halvårsrapporter 1997-2011 och helårsrapporter 1997-2010 [klickbart för förstoring]:
Tidigare inlägg på temat:
- Aborter 2010
- Aborter 2009

Inga kommentarer: