tisdag 5 januari 2010

USA och religionen, igen

Alltid läsvärda Classically Liberal har samkört siffror kring religiositet med vad han funnit intressant. Han har dock bara valt de tio staterna med högst och lägst religiositet efter de mått han funnit mest intressanta, så jag tänkte komplettera såväl det inlägget som mitt tidigare inlägg på temat. Siffrorna gällande religiositet som Classically Liberal använt fanns dock inte i lättillgängligt format, så jag återanvände istället de tidigare siffrorna [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Religiositet kontra andel under fattigdomsgränsen [källa]:
Religiositet kontra förväntad livslängd [källa]:
Religiositet kontra andel tonårsfödslar [källa (pdf)]:
Religiositet kontra andel födslar av ogifta mödrar [källa (pdf)]:
Religiositet kontra andel skilsmässor [källa (pdf)]:
Religiositet kontra våldsbrott per capita [källa]:
Religiositet kontra våldtäkter per capita [källa (pdf)]:
Religiositet kontra mord per capita [källa (pdf)]:
Precis som Classically Liberal förtydligar så är självfallet inte heller jag motståndare till exempelvis skilsmässor och sex före äktenskapet. Det bör även noteras att det alltid är vanskligt att utläsa trender (och korrelation behöver dessutom självfallet inte innebära kausalitet), men teorin att religionen skulle innebära någon typ av nödvändigt samhällskitt har åtminstone inget stöd i statistiken.

Ett mått som Classically Liberal inte använde, men där religiositeten åtminstone korrelerade med kristna önskemål var för övrigt tonårsaborter (skillnader i lagstiftning gör dock att det är svårt att utvärdera trenden) [källa (pdf)]:
Några tidigare inlägg på liknande tema:
- USA och religionen
- Religiositet och porrpreferenser

Inga kommentarer: