lördag 16 mars 2013

Detta var Sverige

TV4 började sända i september 1990, och sändningarna i marknätet började 1992. För att samhället inte alldeles skulle förfalla i och med reklamens intåg så tog dock staten sitt ansvar, och tillät endast TV4 att sända reklam mellan program.

Så följaktligen, från Wikipedia:

TV4 tilläts vid denna tid enbart sända reklam mellan program. Därför avbröt man längre program, såsom långfilmer med kortare program för att kunna sända reklam. Om en bok var ett av de program man producerade i detta syfte, andra exempel var Dagens namn och Inför Bingolotto och liknande.


(Direktlänk)

Först 2002 tilläts sedan TV4 avbryta program med reklam.

Tidigare inlägg på temat: Detta är Sverige (bloggetikett)

Inga kommentarer: