söndag 10 mars 2013

Sveriges vattenförbrukning 1995-2010

Som uppföljning till tidigare inlägg, siffrorna från SCB (diagrammet klickbart för förstoring):
Mellan 1995 och 2010 så gick alltså den totala vattenförbrukningen ner med 1,9 procent samtidigt som befolkningen ökade med 6,5 procent, vilket innebär att förbrukningen per capita minskade med 7,9 procent. Hushållens vattenförbrukning per capita har minskat med 12,3 procent sedan 1995.

För att ytterligare återkoppla till det tidigare inlägget så var alltså även perioden 2005-2010 en ständig Water Hour-period, ifall någon nu skulle vilja mynta det begreppet.

Inga kommentarer: