söndag 10 mars 2013

Valresultat kontra flyttnetto 2010

Alltför många inlägg har hamnat i utkastlimbo senaste tiden, men då jag dels är svag för nollresultat (för den som undrar över vikten att publicera nollresultat rekommenderas Econtalk med Brian Nosek) och sedan anser att det finns något intressant i grunden så följer nedan sambandet mellan valresultat 2010 (från Valcentralen) och flyttnetto 2010 (från SCB) (samtliga bilder klickbara för förstoring; valresultat på x-axeln, flyttnetto på y-axeln - 2500 innebär alltså att befolkningen ökade med 2,5 procent 2010):

Moderaterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Centerpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Folkpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Kristdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Socialdemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Vänsterpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Miljöpartiet (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Sverigedemokraterna (bilden utan kommunnamn och med linjär trendlinje och korrelation från Excel):
Sambanden är som synes i stort svaga, där särskilt kristdemokraterna har ett imponerande slumpmässigt mönster; de starkaste sambanden är att det flyttas till moderat- och miljöpartietkommuner och från center- och socialdemokratkommuner.

Generellt så hade det kunnat vara intressant att följa trenderna över längre perioder, men såväl flyttnettot som valresultaten korrelerar gissningsvis nog för att ovanstående resultat skulle stämma väl överens med det resultatet. Andra faktorer som skulle kunna vara intressanta i sammanhanget är exempelvis bostadsbrist och undersökningar om vart folk önskar att flytta.

[Not: SCB erbjuder även statistik för flyttar inom landet - de siffrorna kontra valresultat finns sammanställda här.]

Inga kommentarer: