torsdag 21 mars 2013

Ekonomisk frihet kontra ginikoefficient

Fredrik Segerfeldt bloggade och twittrade nyligen om sambandet mellan ekonomisk frihet, och fick önskemål om mer detaljerade siffror, så via de 111 länder som Heritage och UNDP1 har gemensamt så blir sambandet enligt följande (bilden klickbar för förstoring, linjär trendlinje och korrelation från Excel; låg ginikoefficient innebär låga inkomstskillnader):
Landsurvalet är dock högst begränsat - exempelvis finns inte Danmark med i UNDP:s siffror, och en hel del av UNPD-siffrorna har några år på nacken (de flesta rika länders senaste data - exempelvis Sverige, Tyskland, Finland, USA, Schweiz, Norge - är från 2000).

Det finns även en del viktiga ytterligare faktorer att ha i åtanke, som exempelvis effekten av skatter och bidrag - Wikipedia delar exempelvis upp OECD-datat i två tabeller, så det kan finnas tillfälle att återkomma i ärendet.

1 Senast redovisade data använt för samtliga länder, inget data äldre än 2000.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Ekonomisk frihet (sökterm)
- Jämlikhetsanden
- Afrikas fattigdom
- Om att definiera fattigas köpkraft

Inga kommentarer: