måndag 16 december 2013

Politikmatematik, igen

Fråga 1:

Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt skrev i juni 2012 att "själva grundförutsättningen" för att bygga Tele2 Arena var att den skulle "vara skatteneutral". Vad beräknas resultatet för arenan de kommande fem åren vara enligt den senaste prognosen?

1: 0 kronor
X: +10 000 000 kronor (cirka 10 kronor per stockholmare)
2: -300 000 000 kronor

Fråga 2:

Reuters lät nyligen undersöka hur mycket som helt enkelt borde finnas redovisat men saknas i den amerikanska försvarsbudgeten sedan 1996. Vilken summa handlar det om?

1: 0 kronor
X: 30 miljarder dollar (cirka 100 dollar per amerikan)
2: 8,5 biljoner dollar

Fråga 3:

23-årige Nicholas Levak fastnade 2012 i en köttkvarn och skadade sin högerhand så illa att den behövde amputeras; butiken där han jobbade dömdes att betala ut sammanlagt 630 000 kronor. Hur mycket av de pengarna gick till Nicholas?

1: 10 000 kronor
X: 600 000 kronor
2: 630 000 kronor

Facit:

Fråga 1 - 2: -300 000 000 kronor - och det finns även vad som verkar vara ett trovärdigt räkneexempel som visar att det snarare kan röra sig om dryga 100 miljoner per år i förlust.

Fråga 2 - 2: 8,5 biljoner dollar - "That sum exceeds the value of China’s economic output last year."

Fråga 3 - 1: 10 000 kronor - "Ett år efter olyckan fick butiksägaren villkorlig dom för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppskada. Påföljden blev 10 000 kronor i ersättning till Nicholas, 20 000 i dagsböter samt 600 000 i företagsbot."

Och jodå - ur Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering (pdf, sid 672 (sid 124 i pdf-numreringen)):
Skadestånd från arbetsgivaren
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen utgivits av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst.
Tidigare på temat:
- Politiskt matematikprov

Inga kommentarer: