söndag 15 december 2013

En katt förklarar alternativkostnad

Från I Can Has Cheezburger:
Alternativkostnad är ett centralt begrepp för att börja kunna förstå samhället, men inte alltid alldeles intutitivt - Alex Tabarrok bloggade exempelvis tidigare om att 78 procent av intervjuade ekonomer enligt en studie (pdf) omnämnd i New York Times svarade fel på följande fråga:
You won a free ticket to see an Eric Clapton concert (which has no resale value). Bob Dylan is performing on the same night and is your next-best alternative activity. Tickets to see Dylan cost $40. On any given day, you would be willing to pay up to $50 to see Dylan. Assume there are no other costs of seeing either performer. Based on this information, what is the opportunity cost of seeing Eric Clapton? (a) $0, (b) $10, (c) $40, or (d) $50.
Tabarrok svarar på frågan enligt gängse beräkning i inlägget, men inlägget har 93 kommentarer - där det bland annat nämns att vissa ekonomiböcker tydligen föredrar en annan beräkningsmetod - så det är som nämnt inte alltid så självklart.

Några tidigare inlägg på temat:
- Alkohol och alternativkostnad
- Rocky förklarar alternativkostnad

Inga kommentarer: