tisdag 17 december 2013

Och ytterligare ett nollresultat

Från Andreas Bergh, angående att Statens Folkhälsoinstitut önskar dra tillbaka en beställd rapport efter att den färdigställts:
De [forskarna] konstaterade under hösten att de inte kunde säga att varningsbilder på cigarettpaket har någon avskräckande effekt på rökare. Det fanns helt enkelt inte underlag för ett sådant påstående eftersom de studier som tidigare gjorts var för [sic!] bristfälliga.
Tidigare på temat:
- Tre nollresultat

Inga kommentarer: