måndag 16 december 2013

Parts unknown

Från SVT, via Jonas Morian:
Löfven menar att parterna på arbetsmarknaden ska ”få ha en uppfattning” om själva behovet av arbetskraftsinvandring.
– Jag tycker parterna ska få ge uttryck om vi har ett sådant behov, det tycker jag är högst rimligt, sa han.
Och "parterna" i en sådan här situation av upprepade överenskommelser mellan individuella arbetsgivare och individuella arbetstagare är då "högst rimligt" inte de enda två deltagarna inblandade i varje uppgörelse, utan en centralstyrd representationskommité av helt andra personer med det gemensamt att de är fast etablerade på arbetsmarknaden och alltså generellt vinner på att hindra konkurrens.

(Rubriken är en Ultimate Warrior-referens)

Inga kommentarer: