söndag 26 oktober 2014

Stefan Löfvens way with words, återigen

Ur Stefan Löfvens första möte i EU-nämnden nyligen, via HAX:
  (Direktlänk)

Det här är alltså egentligen ett i sammanhanget enkelt möte, där omgivningen är relativt överens och där de som teoretiskt ska fungera som motståndare dessutom sedan tidigare förklarat att de är generellt villiga att låta regeringen bedriva sin politik för att minska sverigedemokraternas inflytande.

Löfven har vidare haft gott om tid på sig att förbereda allt, det är inte särskilt mycket information att bearbeta och bara i grunden en sifferserie att förmedla, egentligen inga komplexa sammanhang som han kan väntas behöva förklara, han håller det på sitt modersmål och han har dessutom en utskrift med alla fakta framför sig.

Han läser sedan såpass intensivt innantill att han exempelvis uttalar sitt andra "inför" i klippet som verbet (alltså "de inför") istället för som det adverb det skulle vara (alltså "inför mötet"; det första "inför" är också adverbet, och han uttalar det då utan att titta i pappret korrekt).

Sedan är det uppenbart att han inte förstår sig på de få siffror som förekommer i sammanhanget då han blandar ihop dem och inte ens kan välja rätt siffror på direkt fråga med underlaget framför sig, men det hade också varit tydligt även om han lyckats säga rätt, då han medvetet sluddrar förbi siffrorna i hopp om att de som lyssnar inte ska fokusera på de delarna. Han pratar sedan anmärkningsvärt långsamt (och ändrar kroppsspråket) de stycken som inte kan ifrågasättas och som han tycker låter respektingivande (exempelvis "ska kunna göra utfästelser i linje med", "återigen då, inte knutet till respektive medlemsland, utan på EU-nivå" och "de här ska inkludera interna EU-målsättningar") och han skjuter in utfyllnadssatser ("bra att den här frågan kom upp") för att få några tiondelar ytterligare att förhoppningsvis komma på något att säga. Och som varje person som någonsin arbetat med någon form av service känner till så ger sådant alltid fullständigt omvänd effekt.

Måhända är det här ren projicering, och jag försörjer mig ännu inte som varken retorikkonsult eller psykolog, men det känns uppenbart att Löfven i klippet upplever tillvaron ganska exakt som
Patricia Pearson beskrev sin upplevelse av att hålla föredrag på Tedx:
The audience was silent as a crypt. My legs began shaking. I developed a surreal split-consciousness, where I was aware that my mouth was somehow going ahead with the memorized talk, while my brain ran its own commentary: “Holy fucking Christ, I’ve never been so embarrassed, it is actually possible that I’m going to fall over due to the ongoing instability of my legs.”
Och vidare på ren lekmannanivå och utan att lägga någon värdering i det så verkar Löfven helt enkelt ha vissa bekymmer med att tillgodogöra sig skriven kommunikation; det kan på den fronten noteras att Löfvens svar på Mats Knutssons fråga angående om han hade läst Skogsindustriernas rapport var att han "tagit del av innehållet", och hade han ens gjort en ansats att läsa den så hade han självfallet känt till att den endast var på tre A4-sidor. Och eventuellt kan den påfallande osmidiga reaktionen mot Annie Lööf ha haft sin grund i att hennes "du skulle väl kunna läsa den tills i morgon" skar djupare än väntat. Även på direkt och tämligen ledande fråga så kan anas att Löfven gärna undviker ämnet - från Expressen:
Jamen vill du inte signalera starkare att du är en läsande person?
- Nej, men "Utvandrarna" använde jag mig av några gånger på IF Metalltiden. Då var Sverige ett av Europas fattigaste länder. En miljon lämnade landet. Nu är vi ett av världens rikaste länder. Med fel och brister och nu håller det på att gå åt alldeles fel håll.
Några tidigare inlägg på temat:
- Stefan Löfvens way with words
- Stefan Löfvens way with words, igen

Inga kommentarer: