torsdag 16 oktober 2014

Så de slet av vingarna och sade "flyg då"

Från Mr. Lovenstein via Comixed:
Och anpassat:
Där som några exempel i mängden på det eviga problemet med att få bli lämnad i fred kan nämnas nyspråket, det ständiga hindrandet av frizoner och byråkratiserandet av "avregleringar".

(Rubrikreferens)

Tidigare omgjorda serier: serieredux (bloggetikett)

Inga kommentarer: