lördag 4 oktober 2014

Greiderpoesi redux

Göran Greider är ett återkommande tema på denna blogg - någon gång har jag berömt honom för hans stringens, andra gånger om hans motsatta tendens.

Som varandes en av Sveriges ofrånkomligen mest kända poeter så diktar han självfallet en del även på Twitter, och då teckengränsen där ofrånkomligen begränsar honom så tänkte jag - trots att jag som tidigare nämnt ännu inte försörjer mig som poet - ta tillfället i akt att fylla på hans prosa - från Twitter:
Där dikten då snarare - enligt den tidigare refererade stringens Greider visat förmåga till - borde formulerats:

Det är vissheten
att ingen annan
har en stenbänk
som är vilsam,
inte bänken i sig.

Och från Twitter:
Som borde formulerats (tangentslintningen rättad):

Socialismen är
en röd aroniahäck
full av söta bär.
Annars jävlar
ska ni få se på fan.

Några tidigare inlägg på Greidertemat - se även bloggtaggen Göran Greider:
- Men ändock beskars de
- Göran Greider om synliga skatter
- Relativ friskhet
- Ovan där, nalkas ismerna

Inga kommentarer: