söndag 7 september 2014

Stefan Löfvens way with words

Några utdrag (jag kommer i mån av tid att skriva fler inlägg om utfrågningen) ur förra inläggets transkribering, med korta kommentarer:
Stefan Löfven: Skogsindustrierna själva har ju uttryckt att det finns potential att utveckla jobb inom skogen och vill ta tillvara på den på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag, och de själva har sagt mellan 11 000 och 25 000 jobb - och vi har sagt att vi gärna antar den utmaningen för att det är så otroligt viktigt att vi får upp sysselsättningen i Sverige och får ner arbetslösheten så att alla vuxna kan ha ett jobb och styra sin framtid.
Löfvens och socialdemokratins stora satsning är alltså uttalat byggd på en rapport som skogsindustrin själva tagit fram där de efterfrågar gigantiska satsningar inom sitt gebit? Nog för att Löfven är politiskt orutinerad, men han borde ändå definitivt känna till rent-seeking, och har han månne någon tidigare liknande lyckad statlig bamsesatsning att hänvisa till som inspiration?

Det kan vidare noteras att Löfven bott många år i skogsindustrins Örnsköldsvik, vilket - på samma sätt som de olika senatorernas stöd för majsetanol har en tydligare geografisk prägel än vad som borde vara fallet vid ansvarsfullt neutral bedömning - kan anas ha viss betydelse för intresset.
MK: Ni bygger det här förslaget på en rapport som har tagits fram åt skogsindustrin av ett stort konsultföretag - har du själv läst den här rapporten?
SL: Inte hela, men det är klart att jag har tagit del av innehållet.
Rapporten (pdf) i fråga finns länkad från Skogsindustriernas pressrum, och är alltså tre A4-sidor lång, inklusive sammanfattning, breda marginaler och en hel del diagram och bilder. Som sammanfattning alltså: Socialdemokraterna bygger sin gigantiska jobbsatsning på en tre sidor lång partsinlaga, och partiledaren har inte ens tagit sig ork att tröska genom de tre sidorna.

Det kan även noteras att 11 000 jobb är enligt scenariot "business as usual" - alltså "ett basscenario där en stabil ekonomi, ökande energipriser och en fortsättning av dagens klimatpolitik medför en hygglig tillväxt för kartong, träprodukter och bioenergi", så satsningen borde alltså snarare anses kunna ge 14 000 nya jobb enligt den rapport de hänvisar till.

Alltså: Socialdemokraterna bygger sin gigantiska jobbsatsning på en tre sidor lång partsinlaga där närmare hälften av de angivna jobben kommer även om allt fortsätter som tidigare, och där partiledaren inte ens tagit sig ork att tröska genom de tre sidorna.
MK: Då byter vi ämne. I natt varnade Ukrainas president Porosjenko för ett fullskaligt krig med Ryssland. Hur allvarligt är läget i Ukraina?
SL: Det är mycket allvarligt, vi har just nu en allvarlig konflikt. Om än den inte just nu rent folkrättsligt kan definieras som krig så är det klart att det är en väldigt, väldigt allvarlig konflikt. Bara annekteringen av Krim - redan där har vi ju en allvarlig situation. Och det som vi nu ser med trupprörelser, det är ju inte bara där vi sett dem förut - Donetsk och Luhansk - utan längre ner i landet också så ser det ut som att den där kustremsan där verkar vara intressant för ryssarna.
MK: Men du säger att det inte är krig?
SL: Definitionsmässigt så hävdar vi att det här är en allvarlig konflikt, för enligt folkrätten så är det något annat. Men det är väldigt, väldigt allvarligt, och det är ju det allvarsamma, att vi...
AH: Vad är det som gör att du inte vill använda ordet krig?
SL: Nej men, folkrättsligt - det finns ju juridiska krav på...
AH: Vad är det som saknas för att det ska bli ett krig?
SL: Ja, det är ju de definitioner - jag litar till Förenta Nationerna, och den definitionen de gör. Men det viktiga är ju här nu inte själva definitionen exakt vad det är, utan faktiskt att vara tydliga mot Ryssland, mot Putin. Det här är fullständigt oacceptabelt, och därför så stödjer vi nu de tankar som man har inom ramen för EU att stärka sanktionerna helt enkelt.
MK: Men man beskjuter varandra, det är ryska soldater på ukrainskt territorium, det finns exempel på artilleridueller, beskjutning från artilleri. Är inte det krig?
SL: Och då är det, som jag sade, en mycket allvarlig konflikt, och det är ingen som har förklarat något krig. De har inte sagt det själva, Ukraina, utan de säger att nu är det väldigt, väldigt allvarligt läge där det är nära att bli krig, det är vad Porosjenko säger. Så det är självfallet så att vi måste ta det på största allvar, och verkligen vara tydliga här från Europeiska Unionen.
"Srs bsns." - Stefan Löfven 2014
MK: Men om du är statsminister och ska lägga förslag om det här i riksdagen, då måste du ju ha miljöpartiet med dig när du skriver en proposition?
SL: Det är helt rätt, och det är...
MK: Men de är ju emot de här förändringarna.
SL: Ja, men återigen, 80-85 procent av Sveriges riksdag står upp för de här slutsatserna, och då är jag tydlig på det - då tycker jag inte att något parti kan ha veto mot det. Och det här är viktigt - Sverige ska ha långsiktiga förutsättningar...
MK: Men om miljöpartiet säger nej?
SL: Nu är det 80 procent, 85 procent som säger att det ska vara så här. Vi har haft en försvarsberedning som har jobbat i två år ungefär och lämnat delrapport och sedan en slutrapport, som drar slutsatsen att Sverige måste höja sin militära förmåga.
MK: Men du är beredd att köra över miljöpartiet i den här frågan?
SL: Vi ska se till att fullfölja försvarsberedningens rapport, det arbetet. Sverige behöver höja...
AH: Kan du svara på den frågan - är du beredd att köra över miljöpartiet?
SL: Sverige behöver höja sin militära förmåga...
AH: Men jag ställde en fråga - kan du svara på den?
SL: Ja, jag säger det. Jag har ju sagt det hela tiden. Det som försvarsberedningen kom överens om, det tycker jag ska gälla. Vi ska inte börja om det jobbet...
AH: Så svaret är ja?
SL: Svaret är att det ska fullföljas, ja.
Vet du, Stefan Löfven, jag tror inte att det är sista gången du behöver svara på den frågan.
AH: Islamiska staten sprider död och skräck i Irak och Syrien. Hur allvarligt är hotet från den här rörelsen som du ser det?
SL: Det är mycket, mycket allvarligt, och det är ju flera som påpekar att det är konstigt att omvärlden inte har sett det tidigare. Flera har rapporterat och varnat att de här kommer att stärkas väldigt, väldigt mycket. Ytterst så är det ju Assad som har låtit jihadisterna komma ur fängelset och släppt ut en rörelse som ingen vet var det stoppar. Det är ju fruktansvärda berättelser och bilder som vi ser från det området, så det är ju klart att det är allvarligt. Och därför tycker vi att FN och Säkerhetsrådet måste samla sig och se till att få ett mandat för att också ingripa militärt, för de stoppas ju inte på annat sätt.
Veto vad gäller nationellt försvar är alltså förkastligt enligt Löfven i tidigare citat, men Säkerhetsrådet - där bland annat Ryssland har ständig vetorätt och så sent som i mars 2014 just lade in ett veto i den allvarligt allvarsamma Ukraina-frågan - är alltså alldeles ypperligt anpassat vad gäller internationellt försvar.
SL: Ja, och det är ju inte bara inkomstskatten, skattesatsen, som avgör skatteintäkterna, utan det är ju att vi vill se till att öka sysselsättningen. Det kommer att vara det långsiktigt hållbara.
Och senare ur intervjun, angående satsningen på traineejobb inom äldreomsorgen:
SL: Staten ska stå för hela lönen, och utbildningskostnaden.
Löfven skapar alltså här ett system där tjänster betalas för skattepengar för att sedan resultera i skattepengar, och någonstans blir det här "det långsiktigt hållbara". Lite beroende på om socialdemokraterna väljer att samarbeta med vänsterpartiet så kan nog Peter Pedersen bidra med underlag - "minisnurra på ekonomin" kan vara ett lämpligt arbetsnamn för projektet.

Det kan även noteras att såväl bland annat Vårdförbundet som Lärarförbundet kritiserat traineeförslaget.
SL: De [ungdomar som fått jobb tack vare sänkta skatter] kommer självfallet, om de restauranger som... Det är ju inte så att de går och slår dank och inte gör någonting och skulle man höja restaurangmomsen så skulle de inte ha något jobb. Det är ju självfallet - så länge som det finns kunder på caféerna och restaurangerna så kommer självfallet de ha jobb. 
Och här så kan det vara läge att förklara fenomenet skattekilar för Stefan Löfven - ifall ungdomarna producerar för 200 kronor per timme, och är beredda/tillåtna att jobba för 150 kronor per timme så finns det inget jobbtillfälle ifall skatter och andra avgifter då överstiger 50 kronor. Ett arbetstillfälle existerar bara på sikt ifall det tillför arbetsgivaren något, och finns inga pengar att tjäna på att driva restauranger så kommer de inte fortsätta att drivas.

Och då exempelvis restaurangbranschen redan har små marginaler så kan redan vad som på förhand antas vara en mindre förändring ge enorma effekter i vardagen, och socialdemokraternas förslag är inte att klassa som mindre förändringar.
SL: Ja, det är därför vi ska bygga mycket mer, vi måste investera mycket mer i bostäder. De här människorna är en tillgång - tänk så här, vi lever i en global ekonomi och den blir alltmer global. Det är klart att lilla Sverige, vi kommer aldrig att bli störst - men vi kan bli bäst, och tar vi tillvara på dessa människor som kommer från olika kulturer, olika språk, kan olika regioner, så är det en stor, stor tillgång för oss.
[...]
MK: Vill du tvinga kommuner att ta emot de här...
SL: Nä, det skulle förmodligen inte bli något speciellt varmt mottagande, men...
MK: Skulle du...
SL: Vi måste ju förbereda för detta också, och då kan jag tänka mig en modell där - då får man vara med och betala mer i så fall. Ska rika kommuner som knappt tar emot några flyktingar - ska de vara med och betala detta? Ja, jag tycker det, och då får man fundera på den modellen i så fall.
MK: Och hur ska det ske med att ta betalt från...
SL: Ja, det får vi ju se - det kan man göra inom ramen för utjämningssystemet, det kan man göra på många olika sätt, men jag tycker det är fel att... För det är landet Sverige som tar emot, och då är det inte okej för några framför allt - eller jag ska säga att inte minst ganska välbärgade kommuner sitter och säger att nej vi har inte...
Menar Löfven att flyktingar är ett minus på kommunnivå men att detta på något vis aggregeras till ett plus för landet? Invandringsfrågan är alldeles för viktig för att argumenteras så slappt. Och utjämningssystemet - är det verkligen väsensskilt från tvång?
MK: I så fall blir du den förste statsministern i modern tid som varken har suttit i riksdagen eller som har varit minister. Hur ska det gå?
SL: Först, när det gäller minister så kan jag ju bara konstatera att före Fredrik Reinfeldts tillträde så hade ju inte han heller varit minister.
MK: Fast han hade suttit i riksdagen under väldigt lång tid.
SL: Det är helt rätt, och Carl Bildt hade heller aldrig varit minister när han tillträdde...
Som försvar mot bristen på politisk bakgrund så jämför sig alltså Löfven med hårklyveri om två politiska ultrabroilers, och får självfallet svarslös äta upp det, innan han svarar vad han borde sagt direkt:
SL: Det är sant. Min bakgrund är annorlunda, och jag är väldigt stolt över den. Och jag tror att jag har en hel del att tillföra - att jag möjligtvis inte har gått i riksdagshuset i 20 år - nej, det har jag inte gjort. Men jag har gjort någonting annat, och jag har skaffat mig bra kunskaper om både villkoren i en global ekonomi, men också hur man leder stora organisationer. För att leda IF Metall, det är att leda en stor organisation, och det är det det här handlar om mycket. Man ska kunna sätta upp mål, vara tydlig om vart vi ska, men också ha flexibiliteten att se till att de lösningar som landet behöver bäst också är dem som kommer till.
Stefan Löfven nämner upprepade gånger senare i intervjun att han inte vill vara medioker, så det kan ju vara värt att ta en titt på vad som hände under Löfvens tid i IF Metall -  när Metall bildades med Löfven i spetsen 2006-01-01 så hade de enligt verksamhetsberättelsen (pdf, sid 3) cirka 450 000 medlemmar. När Löfven avgick i januari 2012 så hade de enligt LO:s siffror (pdf) cirka 350 000 medlemmar.

Mellan 2006-12-31 och 2011-12-31 så tappade Metall drygt 85 000 medlemmar, eller cirka 20 procent - LO utöver Metall tappade under samma period från cirka 1 370 000 medlemmar till cirka 1 153 000 medlemmar, eller cirka 12 procent av medlemmarna. Angående löneutveckling under de åren så hittar jag vid snabbgoogling ingen riktigt bra information, men sett till hur löneandelen för industriarbetare historiskt förändrats över tid så anar jag att inte heller den siffran är att betrakta som särskilt smickrande - ur Fredrik Segerfeldts artikel hos Nyheter24 (där det också finns ett diagram):
Arbetarrörelsens berättelse anger att den fackliga organiseringen gjorde att de anställda kunde öka sin andel av produktionens resultat. Vinster för kapitalisterna ska alltså ha omvandlats till löner för arbetarna. För att detta ska kunna vara den huvudsakliga förklaringen till den drastiskt höjda levnadsstandarden måste löneandelen i industrin ha mångdubblats sedan 1800-talet. Det har den inte. I stället har löneandelen varit trendmässigt konstant under hela perioden. En löntagare får ut ungefär lika mycket av produktionens resultat idag som på 1800-talet.
Vidare ur intervjun:
SL: Jo, det är... Jag tycker att det är så fruktansvärt att se att Sverige ska vara mediokra i EU-sammanhang. Om vi tittar på EU-15, om jag räknar bort de lite nyare länderna i Östeuropa och så vidare, så i EU-15 - ja, vilka ligger under oss, vilka är sämre än oss? Jo, det är Portugal, Spanien, Italien, Grekland, de som har kännetecknats av kris. Och jag tycker inte om den bilden. Vi ska vara bäst i Sverige.
MK: Det är ju i och för sig fler länder som ligger efter Sverige.
SL: Förlåt?
MK: Ja, det är ju i och för sig fler länder som ligger efter Sverige.
SL: Ja, det är inte många. Inte av EU-15 är det inte. Och jag tycker att vi måste ha självförtroende och säga att vi ska bli bäst i EU. Och då är det så att då ska det ske med fler människor i arbete och fler arbetade timmar.
Med de senaste siffrorna från Eurostat (för juli månad utom för Grekland och Storbritannien, där de senaste siffrorna är från maj månad) ser det ut som följer [bilden klickbar för förstoring]:
Sverige intar alltså en relativt ospektakulär sjundeplats i EU-15, men det får nog anses tveksamt att närmast jämföra Sverige med bottenskiktet i sällskapet.
AH: Många människor tycker ju att det är intressant att veta hur det blir med kärnkraften, så är det blåögt att tro att man ska kunna avveckla kärnkraften utan att få elbrist och ökade utsläpp?
SL: Vi har idag... Vår uppfattning är att kärnkraften ska avvecklas, och den kärnkraft som vi har idag, den kommer att avvecklas för att den blir föråldrad. Frågan är ju: Vad behöver vi 2030, 2035, 2040?
[...]
SL: Nej, jag vill pröva... Vad jag menar är 1: Vi säger att kärnkraften ska avvecklas, och det ska den göra över tid. Vi kommer behöva den över överskådlig tid. Vi ska upp i vindkraft, i solkraft - i solkraft ligger Europa långt före Sverige, vi har mycket mer att göra på solkraft - vågkraft, andra energikällor. Och då är det ju det vi ska först och se: Hur ser faktiskt energibehovet och energimixen ut innan vi bara börjar prata om ett energislag, jag tycker att det inte är tillräckligt hög intellektuell nivå på den diskussionen.
Löfven tycker alltså inte att det är tillräckligt hög intellektuell nivå på att en vecka före valet fråga ifall det kan vara några bekymmer att samregera tillsammans med ett parti som har som hjärtefråga att avveckla all kärnkraft samtidigt som han själv tidigare varit positiv till kärnkraft, utan han vill istället sätta igång en utredning för att se över energibehovet fram till 2040. Det kan här noteras att motsvarande tidsperiod bakåt i tiden landar oss sent 80-tal, och jag törs ana att dåtidens politiker åtminstone inte skulle träffa alldeles rätt angående dagens tekniksituation.

Att försöka förutse energibehovet 2020 skulle vara precis så omöjligt som historiens femårsplaner visat, så att försöka gissa hur det ser ut 2040 är måhända inte den diskussionshöjare som Löfven anger.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Ytterligare lite Juholts way with words
- Och ännu mer Juholts way with words
- Juholts way with words, återigen
- Juholts way with words, igen
- Juholts way with words

Inga kommentarer: