torsdag 3 maj 2012

Homer Simpson förstår sig på pengar, Peter Griffin gör det inte

Det har måhända varit väl mycket Homer-bashing på sistone, så det kan vara dags för ett positivt inlägg - ur Boy Scoutz 'N the Hood, från SNPP:

[Homer searches under the couch for a peanut]
Homer: Hmm...ow, pointy!
Eww, slimy.
Oh, moving!
Ah-ha! [looks, then says remorsefully] Oh, twenty dollars...I wanted a peanut!
Homer's brain: Twenty dollars can buy many peanuts!
Homer: Explain how.
Homer's brain: Money can be exchanged for good and services.
Homer: Woohoo!

Någon har dessutom gjort sig besväret att göra en gif-bild av det - från Sad and Useless:
Ovanstående resonemang må kunna anses vara trivialt, men det är helt enkelt oerhört viktigt att förstå att pengars värde ligger i att det är ett praktiskt bytesmedel.

Förstår man det resonemanget så förstår man sedan också automatiskt att exempelvis pengatryckande och omfördelning i grunden saboterar hela pengafenomenet och prismekanismen.

På temat är det istället Peter Griffin som står för statstänkandet, ur Ocean's Three and a Half (egen transkribering):

Quagmire: Joe, what the hell, you working here?
Joe: I have to, Quagmire, the baby's hospital bill drained all our savings, so I have no choice but to take this job. I don't know what I'm gonna do.
Lånehaj: Excuse me, I couldn't help overhearing you got yourself some money issues.
Joe: Ah, yeah, yeah.
Lånehaj: I might be able to help you out.
Joe: Yeah?
Lånehaj: Yeah, how much you need?
Joe: Look, I'm a police officer, I can't afford to get mixed up with a loan shark.
Peter: Hey, you should listen to this guy, Joe. He's flipping a nickle and chewing on a tooth pick.
/.../
Joe: What am I gonna do, guys? I paid the hospital bill but now I need 20 000 dollars to pay the loan shark. I'm right back where I started.
Peter: Well, sounds like we need another loan shark.

Tidigare inlägg på temat: Homer Simpson (bloggetikett)

Inga kommentarer: