torsdag 28 juni 2007

Staten sätter ner foten för att visa att den kan

Jag är ingen akuthatare av övervakning - i en värld där det dagligen blir allt billigare att utplåna större folkmassor kan det behövas viss koll på skummare grupperingar. Tilltron till övervakning är dock obehaglig i det att den förutsätter att staten står för något gott.

Nåväl, staten vet att övervakning är kontroversiellt, och brukar vanligtvis uttrycka sig försiktigt för att inte stöta sig med någon. Men ibland tränger det där djupt obehagliga igenom, som nu när staten lurat till sig uppgifter om svenskar som utfört det fasansfulla brottet att handla billiga varor.

Från DN:
- Vi vill visa att vi kan hitta dem som köper alkohol på det här viset.

Staten jagar alltså medborgare i syfte att visa att den fortfarande kan jävlas med folk trots att EU i det här fallet krånglat till det för dem, och skäms uppenbarligen inte för det. De som vill ge mer makt åt staten borde se det här som en tankeväckare.

9 kommentarer:

Sverker sa...

Alltså - om folk beställer alkohol över nätet i tron att det är lagligt, och det sedan visar sig lagligt, så är det väl inget fel? Att det blir svensk skatt på det och att Skatteverket vill att folk ska få reda på det genom att de driver in den på ett uppmärksammat sätt - det är väl inte heller konstigt? Och att den svenska staten skulle ha lurat till sig uppgifterna finns det ju inget stöd för i de källor du refererar till, så du läser dina källor som Fan läser Bibeln. Trist.

NonTelly sa...

sverker: Jo, det är märkligt. Skattar man i exempelvis Tyskland eller Spanien ska man enligt EU-regler inte behöva skatta även i Sverige.

Näthandeln hade sedan naturligtvis aldrig velat lämna ut sitt kundregister till svenska staten då de vet att det skulle kosta dem åtskilliga miljoner i badwill. Ägarens kommentar i DN att de inte fick reda på att uppgifterna skulle hamna hos Skatteverket känns därför trovärdiga. Och då Spanien i det här fallet inte har något att tjäna på att skyla syftet så antar jag att det var Skatteverket som önskade att det skulle gå till på det sättet.

Anonym sa...

Men i de här fallen är det ju inte fråga om varor som skall beskattas i t.ex. Spanien. Den privatperson som låter en speditör frakta hit alkohol från annat land är också skattskyldig för detta. Är det istället säljaren som står för transporten så är det säljaren som är skattskyldig, men fortfarande är det svenska skatt som gäller. Allt enligt EG´s regelverk.

För det andra är det en ganska korkad tanke att tro att Skatteverket skulle försöka dölja syftet med sina undersökningar som om de konspirerade mot alla svenskar....

Anonym sa...

Nätbutiker som säljer alkohol ska behandlas som vilken langare som helst.

Folk som köper sprit på nätet ska beskattas eftersom de måste följa lagen.

Anonym sa...

Joustradomen uttalar sig bara om privatpersoner som använder ett transportbolag med säte i det egna landet, så juryn är faktiskt helt ute i frågan om skatteverket har beskattningsrätt i de fall då privatpersonen använder ett transportbolag med säte i annat eu-land. Eftersom det pågår arbete att förtydliga "personligen transporterar" ska tolkas som att man har rätt att överlåta transporten på annan part under vissa förutsättningar så är det långt ifrån självklart att svenska staten har rätt att beskatta på det sätt de gör.

Anonym sa...

Att transportbolaget måste ha säte i förvärvarens hemstat lär man inte kunna hävda. Visserligen var så fallet i Joustradomen, men läser man domstolens argumentering och jämför med direktivet så är detta utan betydelse. Avgörande är att privatpersonen själv inte transporterat varan. Därmed står det klart att svenska staten har beskattningsrätten i dessa fall.

Sen är det helt rätt att, vilket även domstolen påpekar i domen, att en annan ordning eventuellt borde tillämpas, men att detta msåte ske via lagstiftning då direktivet inte ger utrymme för annan tolkning i nuläget. Till dess att sådan lagstiftning träder ikraft som säger att transporten skall ske för förvärvarens räkning är Skatteverkets nuvarande tillämpning gällande rätt.

Anders sa...

Om det nu är lag på att det ska betalas skatt så är det väl bra att skatteverket ser till att den drivs in? Jag förstår inte varför det skulle vara ett problem.

scuba sa...

Det enda svaret som räcker för att visa felet är att citera från DN.se:

"Enligt advokat Ola Wiklund, som för talan för en grupp på cirka 400-500 privatpersoner som fått sina inköp beslagtagna och ytterligare ett antal företag som drabbats ekonomiskt sedan 2004, har myndigheterna skyldighet att förklara varför de begär ut uppgifterna.

- Det måste finnas en konkret grund för åtgärden, annars är den inte laglig. Det måste finnas ett formellt beslut både från skattemyndigheten i Sverige och i Spanien, eller annan myndighet i det landet. De måste även informera om vad det gäller, säger Ola Wiklund."

Anonym sa...

Man är skattskyldig oavsett. Om det nu inte gått rätt till av någon anledning, vilket återstår att visa, så är det bara att begära in uppgifterna igen från företagen. Ingen leverantör kan neka skattemyndigheten detta. OM de gör det så kan de riskera näringsförbud i det land där de verkar.