lördag 13 april 2013

Karies hos barn och ungdomar 1985-2011

Som uppdatering av tidigare inlägg, ur Socialstyrelsens nyligen släppta rapport Nationell utvärdering 2013 – Tandvård (pdf); notera att olika mått används för olika åldersgrupper (bilderna klickbara för förstoring):

Andelen kariesfria 6-åringar av undersökta har sedan år 1985 ökat från 45 procent till 79 procent år 2011.
Medelvärdet år 2011 för antalet kariesskadade tänder, DFT, hos undersökta 12-åringar var på riksnivå 0,76. Det är en förbättring jämfört med 2010 då DFT var 0,82.
Significant Caries index (SiC) utgör medelvärdet för DFT för den tredjedel av populationen som har flest antal kariesskador. SiC för riket år 2011 var 2,23, vilket är en minskning jämfört med år 201 0 då värdet var 2,35.
För riket i sin helhet har andelen 19-åringar som är kariesfria på tändernas approximalytor ökat från 36 procent till 66 procent sedan 1985.
Också ur rapporten, apropå tidigare citerad Flammanledare om att "Friheten har sitt pris. Från klasslöst till tandlöst.", där även den ständigt äldre befolkningen bör hållas i åtanke:

Andelen personer som är helt tandlösa i befolkningen har minskat kraftigt under de senaste decennierna, från 23 procent 1965 till under 3 procent 2005.

Några tidigare inlägg på temat:
- Sockerlarm, igen
- Karies hos barn och ungdomar
- Sockerlarm
- Stalinistisk tandhälsa, igen
- Stalinistisk tandhälsa
- BO:s Upp till 18-rapport

Inga kommentarer: