måndag 15 april 2013

Solkraft och teknisk utveckling

Treehugger skrev nyligen om National Center for Photovoltaics diagram (gigantisk bild) över effektivitetsförbättringar inom solkraften sedan 1975 (bilden klickbar för viss förstoring):
Treehugger skriver om diagrammets "steady pace of progress", och som kund är det ju helt enkelt bara att luta sig tillbaka och flyta med i framstegen (notera dock att kostnadsaspekten helt saknas i diagrammet), men viktigare är vilken mardröm spetsteknik är för investeraren - tekniker upphör och konkurreras ständigt ut, och helt nya tekniker tillkommer. Vidare saknas även framsteg i konkurrerande branscher, exempelvis USA:s shale revolution, vilket ytterligare komplicerar allt betydligt.

Det är alltså inbyggt i systemet att gigantiska investerare som exempelvis stater misslyckas, och med så kraftiga ständiga förbättringar är det vidare inbyggt att det blir oerhört svårt att räkna hem stora engångsinvesteringar i en viss teknik.

Inga kommentarer: