söndag 3 juni 2012

Dagens forskningsresultat

Från Forskning.se:

Det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en olycka när hastigheten ökar och risken ökar ju högre hastigheten är. Däremot finns det generellt ingen förhöjd risk om du kör långsammare än medelhastigheten på vägen.

Alternativt uttryckt: Ju fler frustrationsomkörningar du lyckas få omgivningen att göra desto relativt säkrare blir din körning.

Inga kommentarer: