söndag 10 april 2011

Klimat och väder, alternativt jag ska aldrig någonsin dricka igen

Händelser som inträffade nyligen upptar en oproportionerligt stor andel av vardagen - exempelvis anar jag att fågelinfluensan, svininfluensan, jordbävningen i Haiti och gruvarbetarna i Chile inte nämnts särskilt mycket i omgivningarna på sistone, trots att samtliga de händelserna dominerade media totalt under några veckor var.

En intressant studie på temat - via Eric Barker (hans fetstil):

In three studies, we asked residents of the United States and Australia to report their opinions about global warming and whether the temperature on the day of the study was warmer or cooler than usual. Respondents who thought that day was warmer than usual believed more in and had greater concern about global warming than did respondents who thought that day was colder than usual. They also donated more money to a global-warming charity if they thought that day seemed warmer than usual. We used instrumental variable regression to rule out some alternative explanations.

Det här fenomenet känner naturligtvis den enade ajabajafronten till, och hugger därför omgående på precis allt som händer - som bland andra Rahm Emanuel, Göran Greider och Hillary Clinton bokstavligt uttalat sig så är en kris ett fint tillfälle att få in en fot innan sansen hunnit återfinna sig.

Naturskyddsföreningen må ha ett gott rykte i breda kretsar, men står naturligtvis inte över sådana billiga poäng - ordförande Mikael Karlsson i bloggen:

Två opinionsundersökningar den senaste veckan visar att opinionen i kärnkraftsfrågan i Sverige svänger markant till förmån för avveckling.

Undersökningarna han refererar till är dels en från Synovate, där andelen som vill avveckla kärnkraften gått från 15 procent 2008 till 36 procent 2011, och dels en från Novus, där förtroendet för svensk kärnkraft minskat hos var åttonde svensk.

Karlssons tolkning av siffrorna är självfallet fullständigt idiotisk - 2008 var det närmare 30 år sedan den senaste allvarliga kärnkraftolyckan, när de nya undersökningarna utfördes 2011 så befann vi oss precis mitt i en katastrof. Att opinionen inte svängt mer än så är fullständigt sensationellt - det är ju fortfarande fler än 6 av 10 som inte vill avveckla den svenska kärnkraften i den ena studien och 82 procent som inte ändrat sina preferenser i den andra studien. Utöver katastrofen i Japan så har ju dessutom forskningen gjort framsteg som gör att kärnkraften inte är lika attraktiv.

Om något så visar de här studierna hur anmärkningsvärt död kärnkraftsavvecklingsfrågan är i Sverige, inget annat, och det kan bli intressant att se motsvarande undersökning redan 2012.

Apropå att ändra kärnkraftspreferenserna på senare tid så bör man även nämna George Monbiot, annars vanligtvis en av de allra mest högljudda kritikerna av det moderna samhället - ur en kolumn i Guardian:

A crappy old plant with inadequate safety features was hit by a monster earthquake and a vast tsunami. The electricity supply failed, knocking out the cooling system. The reactors began to explode and melt down. The disaster exposed a familiar legacy of poor design and corner-cutting. Yet, as far as we know, no one has yet received a lethal dose of radiation.

Inga kommentarer: