söndag 10 april 2011

Ännu en BNP-karta

På samma tema som den amerikanska karta som inspirerade mig att göra en svensk motsvarighet (och även en BNP per capita-variant) så har nu The Economist gjort en interaktiv karta där BNP för Kinas provinser jämförs med länder (de har även gjort motsvarande karta för USA):
Observera alltså att kartan är interaktiv; jag fick dock inte inbäddningen att fungera som önskat, så klicka gärna vidare direkt till The Economist för att få fullt utbyte av kartan.

(Via Carpe Diem)

Inga kommentarer: