tisdag 7 augusti 2007

Gore, Gore, Gore!

Ja, att valmöjlighet är något bra begriper ju naturligtvis även Al Gore. Så han erbjuder oss att välja mellan att köpa utsläppsrätter motsvarande ungefär 450 svenskars årsutsläpp av koldioxid och att anlita honom för en timmes föredrag.

Kontraktet finns här. (Via permalänkssaknande HAX.)

Inga kommentarer: