tisdag 7 augusti 2007

"Andra har det värre"

DN skriver om det boomande Kina:

"Andra har det värre. Fyra miljoner invånare från landsorten har flyttat till Peking för att skaffa jobb. De bor i baracker och 'äter som grisar och jobbar som slavar', för att citera vad arbetaren Jia Shi från Henan sa när vi träffades i vintras."

Stycket står direkt efter ett stycke om mer välbärgade kinesers levnadssituation, och man får väl anta att de som "har det värre" är de som inte åker i nercabbade sportbilar och dricker isvarmt kaffetelatte.

Och naturligtvis vill jag inte "bo i baracker, äta som en gris och jobba som en slav", men skulle de kineser som lever under de förutsättningarna värdera sitt tidigare leverne högre än att leva på det sättet så skulle de naturligtvis fortsätta göra så.

Det känns på något vis mer neutralt att man efter att ha noterat att kineser flockas till slitjobb med pyttelön undra hur ruttet de egentligen hade det tidigare, snarare än att underkänna framsteg för även den fattigare delen av Kina bara för att man inte själv skulle vilja ha en sådan tillvaro. Så länge alla får det bättre så får alla det bättre.

Varje gång man på något sätt förkastar någons levnadsval bör den första frågan man ställer sig vara vad man jämför med.

Inga kommentarer: