onsdag 22 augusti 2007

Mer spelreklam

Street Fighter 2 var ett fantastiskt spel som förändrade världen, och reklamen till det nämndes här.

Ett annat fantastiskt spel var Legend of Zelda. Till skillnad mot de uppenbara bekymren vid marknadsföringen av Street Fighter 2 så var bekymret här möjligen hur det skulle sållas bland allt: svärd, bumeranger, bomber, lönngångar, berg, floder, öknar, kyrkogårdar, magi, flottfärder, monster, feer, gåtor, labyrinter, underjordiska grottor och dessutom de rent speltekniska framstegen i icke-linjäriteten och möjligheten att spara.

Så hur hanterades då detta överflöd av möjligheter? Så här:


Och så här:

Inga kommentarer: