onsdag 8 augusti 2007

Afrikas fattigdom

Jonas Morians sommarvikarie skriver om kollektiv skuld:

Väst har skott sig på Afrika, vårt välstånd existerar tack vare deras fattigdom, därför bär vi en gemensam skuld för att världen ser ut som den gör.

Det är vanligt från vänsterhåll att diskutera på det sättet, och sett ur socialistisk vinkel så har de naturligtvis alldeles rätt - i en värld där man bara anses rik eller fattig för att man har mer eller mindre pengar än snittvärldsmedborgaren så skulle naturligtvis inte västvärlden vara lika procentuellt rik om de fattiga inte var så fattiga. Ginikoefficienten ökar av att Afrika är så fattigt.

Som ett tankeexempel för att visa konsekvenserna av ett sådant tänkande skulle man kunna anta att en ny kontinent på något märkligt vis hittas, och att alla som bor på den kontinenten är komplett urfattiga. Beroende då på hur många som bor på den kontinenten blir då sedan resten av världen fattigare eller rikare. Skulle det bo några miljarder på den kontinenten skulle så gott som hela världen som vi känner den bli rik som genom ett trollslag, trots att ingenting förändrats i övrigt. Skulle den nya kontinenten istället vara sanslöst rik skulle hela dagens värld bli utfattig över en dag.

Fattigdom i verklig mening fungerar dock inte på det sättet - fattigdom är att exempelvis inte ha mat för dagen, tak över huvudet eller tillgång till rent vatten, mediciner och duglig sjukvård. Afrika är inte fattigt för att västvärlden är rik, Afrika är fattigt trots att Väst är rikt och därmed driver på teknologiska framsteg och pumpar ut levnadsstandardhöjande varor långt billigare än Afrika skulle kunna tillverka dem. Den påhittade kontinenten i tidigare stycke gör alltså världen rikare ju rikare den är.

Det är främst det flera århundaden långa sinnessjuka vanstyret av stora delar av Afrika som gör det fattigt. Västvärlden har dock även sin del i det - förutom diktaturskramandet har tullmurar för varor från och till Afrika och jordbrukssubventioner hållit kvar Afrika i fattigdom. Dessa murar och subventioner har dock även gjort västvärlden långt fattigare, vilket må ses som solidariskt av vissa, men naturligtvis bara än mer belyser idiotin.

Hjälp att införa demokrati och exempelvis mikrolån är sådant som kommer få Afrika på fötter, och samtidigt som detta pågår måste vi riva tullmurarna och skrota CAP, för allas bästa.

Inga kommentarer: