onsdag 4 juli 2007

Dabrowski speglar SVT:s obundenhet

SVT stoltserar gärna med sin frihet och politiska obundenhet. Ett av de uppenbara bekymren med att stå politiskt obunden i ett svenskt debattklimat är att befolkningen under så lång tid indoktrinerats med socialistiska åsikter att det ses som balanserat att vara socialist (lite som den klassiska observationen om vad som anses vara rättvist i tilldelad tid mellan könen i skolan).

Stina Dabrowski skriver talande om detta i sin bok Stinas möten, vilken Expressen publicerar ett utdrag ur:

Stina: Margaret Thatcher lyckades ju höja standarden för dem som hade det sämst, men de rika blev också väldigt mycket rikare. Hur ser du på det?
Bo Lundgren: Jag tycker att man ska ha en balanserad utveckling. Alltså det finns de som säger...
Stina: Men hur ser du på just det?
BL: Vad som hände i Storbritannien?
Stina: Man kan ju tycka att det är okej. Om man lyckas göra det bättre för dem som har det allra sämst, är det okej att de som har mycket får mycket mer då?
det allra sämst, är det okej att de som har mycket får mycket mer då?
BL: Alltså i Sverige diskuterar vi väldigt ofta bara fördelning av det som finns. Vi diskuterar väldigt sällan, vilket vi pratade om faktiskt i början av programmet, hur man skapar nya resurser så att det blir ännu bättre. Hade Sverige varit en delstat i USA idag så skulle Sverige ha varit den fattigaste av de 51 delstaterna.
Stina: Men om, men om...
BL: Men Stina, detta är ju ändå väsentligt därför att...
Stina: Jo, men det är väsentligt att få svar på frågor som man ställer också.
BL: Jo, men självklart.
Stina: Men vad är då ditt svar?
BL: Mitt svar är alltså att vi lägger ju skatteförslag som innebär att när inkomstskatten förändras så finns fördelningsprofilen kvar, det vill säga att det finns ingen skillnad där.
Stina: Men det är ju det väsentliga. God dag yxskaft! [jag antar att Stina säger det sistnämnda, det framgår dåligt av Expressenutdraget]

Stina frågar alltså Bo Lundgren om han tycker att det är bra att alla får det bättre, och tycker därmed att hon ställt Bo Lundgren mot väggen. Då detta i Bos värld är en total ickefråga så försöker han istället reda ut ett djupare sammanhang, och Stina tappar humöret.

Debatten efteråt handlar dock mest om att Stina varit aggressiv och tappat humöret, och inte att hon drivs av en tydlig politisk agenda. I en socialistiskt indoktrinerad kanal i ett socialistiskt indoktrinerat land må det upplevas neutralt att undra om Bo Lundgren tycker att det är bra att alla får det bättre, men från ett mer teoretiskt hållbart neutralt perspektiv är det en fråga som aldrig borde ställas.

På liknande tema skrev Johan Norberg tidigare om förhållandet mellan protektionistiska och marknadsliberala frågor här, och HAX har gjort en film om SVT:s tonläge mot Göran Persson jämfört med alliansens företrädare:

1 kommentar:

Anonym sa...

Anna Hedenmo är aktuell med sina partiska intervjuer i årets val. (S)VT förnekar sig inte som en del av (S) valkampanj.