torsdag 5 juli 2007

Propagandans resultat

För att ekonomisk omfördelning ens i teorin skulle kunna medföra något positivt så måste ekonomin vara ett nollsummespel, där alltså den enes bröd blir den andres död. I Sverige har socialismen länge styrt debatten, och alltså närt myten att (eftersom alla ju kan se att vi i de rika länderna fått det fantastiskt mycket bättre de senaste åren) de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Socialistpropagandan har fått tillgång till så massiva forum under så många decennier att den satt sig i märgen på folk, och resultatet av UNDP:s undersökning är därför inte särskilt förvånande. Svenskar gissar fel på 35 år på medellivslängden i u-länder, bommar med 58 procentenheter på hur stor andel av u-landsbarnen som går i skolan och 65 procent missar med 30 procentenheter på frågan hur stor andel som har tillgång till rent vatten.

I en värld där utvecklingen rusar fram och där allt fler länder blir allt mer demokratiska så blir naturligtvis livet bättre för såväl fattiga som rika. Se gärna mitt tidigare inlägg med Hans Roslings föredrag för mer information om exakt hur mycket bättre det blivit.

Inga kommentarer: