lördag 5 januari 2013

Ekonomisk frihet kontra medellivslängd 2012

Johan Johansson slängde ut en fråga på Twitter:
Som Johansson skriver så är liknande studier närmast omöjliga att genomföra på grund av definitionsproblem och liknande. Vad som däremot är trivialt är att död och fattigdom är naturtillståndet, så det är generellt rikedom som är mer intressant att analysera, och medellivslängd kan därför vara ett relativt talande mått. Jag tänkte därför passa på att uppdatera ett diagram ur tidigare inlägg - medellivslängden från CIA Factbook och economic freedom-siffrorna från Heritage (bilden klickbar för förstoring):
Korrelationen mellan ekonomisk frihet och medellivslängd är alltså påtaglig, och det bör även noteras hur mycket medellivslängden ökat - förra diagrammets bottennotering Swaziland har exempelvis gått från 31,88 år till 49,42 år, så gissningsvis har det gjorts anmärkningsvärda framsteg gällande såväl aids som barnadödlighet. Man kan även notera exempelvis att Nordkorea gått från 3 i ekonomisk frihet till 1, och att Macao har passerat Japan gällande livslängden. Sverige finns i klumpen av länder vid 81,18 i livslängd och 71,7 i ekonomisk frihet.

Tidigare inlägg på temat:
- Ekonomisk frihet kontra förväntad livslängd

Inga kommentarer: