torsdag 20 september 2007

Såsom manna från himmelen

Josefin Brink:

[A]rbetsgivare som stänger ute och upprätthåller arbetslöshet exempelvis genom att bara erbjuda deltidsjobb.

Inga kommentarer: