lördag 26 juli 2014

Att störa ett myller

George Monbiot (tidigare citerad här och här) gör rösten till ett välgjort klipp på temat hur vargar påverkar Yellowstone:

(Direktlänk)

Vad som dock inte nämns i klippet är anledningen till att vargarna försvann från Yellowstone i förstaläget - från Wikipedia:
The creation of the national park did not provide protection for wolves or other predators, and government predator control programs in the first decades of the 1900s essentially helped eliminate the gray wolf from Yellowstone. The last wolves were killed in Yellowstone in 1926.
Och som tidigare nämnt så är ekonomin att betrakta som ett ekosystem - ur tidigare inlägg:
Angående skönheten så är marknadsekonomin det naturliga ohämmade ekosystemet byggt underifrån - Russ Roberts återkommer med jämna mellanrum till liknelsen mellan marknadsekonomi och en regnskog, och Arnold Kling tar upp det i ett intressant inlägg med likaledes intressanta länkar; det kan måhända se ovårdat ut med sly och gyttjepölar, men de fyller sin funktion även om du inte omgående begriper den - precis som exempelvis squatter cities och låglönejobb.

Och precis som man inte kan styra en regnskog ovanifrån kan man heller inte styra en marknadsekonomi så, så ju mer det kladdas desto mer sabbas det.
Så på samma sätt som staten gravt underskattade effekten av att plocka bort vargar ur ekosystemet så ger exempelvis minimilöner, tullar, licenser och migrationshinder oerhört långtgående effekter där man egentligen behöver avskaffa respektive fenomen för att ens komma i närheten av att förstå omfattningen.

Inga kommentarer: