måndag 15 juli 2013

Maskception

Cracked publicerade nyligen en lista över de sex dummaste sätten superhjältar skyddat sin identitet, där Hulkens hulkmask toppade listan.

Som vanligt avseende kultur är det dock till wrestlingen man får gå för den stiligaste appliceringen av temat - från imgur:
Tidigare på närliggande teman:
- Livet och konsten
- Frihetliga sagohjältar: Hulken

Inga kommentarer: