måndag 29 juli 2013

Havskatter och kultur

Från Entertainment Web:
Paris-born artist Anne-Catherine Becker-Echivard, uses market-fresh fish to create her wacky scenes. After she is done photographing, she cooks and eats them. “It is the perfect recycling of art. Nothing is left over - and I can live from it,” she said.
Och ett exempel, mycket mer finns på hennes hemsida:
Och angående perfekt återvinning så innebär det också (antar jag) att hon med svenska regler skulle behöva skatta för fisken - från Skatteverket:
För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställde krävs att
  • varan eller tjänsten har väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
  • förmånen har ett begränsat värde för den anställde
  • förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.
Hade hon alltså valt att istället låta fisken ruttna före användandet och därefter kastat den så hade hon däremot utan tvivel kunnat slippa skatten, men hade hon kastat den i hushållssoporna ifall komposteringsmöjlighet fanns så hade det kunnat bli böter because återvinning = srs bsns.

Tidigare på temat:
- Skatter och kultur

Inga kommentarer: