söndag 25 juli 2010

Teknisk utveckling, en punktstudie: robotben

Det är en ren ynnest att få leva i dagens samhälle, där den tekniska utvecklingen gör att saker man bara kunde drömma om för något decennium sedan är ren vardagsmat, och där utvecklingstakten bara accelererar.

Ibland kan det vara nyttigt att ta ner det på individnivå, som exempelvis när ett cochleaimplantat gör att åtta månader gamle Jonathan för första gången får höra sin mammas röst:

(Direktlänk)

Ett annat exempel på vad teknisk utveckling innebär -från BBC:

Inventors in New Zealand have come up with what they say is a unique device which allows paraplegic people to walk again.

The first pair of the new bionic legs has given fresh hope to Hayden Allen who had been told he would never walk again following a motor-cycle accident.

Film finns i BBC-artikeln, och även på Youtube:

(Direktlänk)

Benen är självklart klumpiga och dyra, men på den fronten kan de nog lämpligast jämföras med tidiga datorer.

Och för den misantrope - inte bara människor gynnas av uppfinningen i fråga - återigen från BBC:

A cat that had its back feet severed by a combine harvester has been given two prosthetic limbs in a pioneering operation by a UK vet.

Film finns återigen i BBC-artikeln, och på Youtube:

(Direktlänk)

Tidigare inlägg på benprotestemat:
- Då och nu
- Oscar Pistorius, tecken i tiden

Inga kommentarer: