söndag 25 juli 2010

Unintended consequences

Att ett förslag ger oönskade effekter som idémakaren inte räknade med är att klassa som standard, vilket drabbat mången välmenande centralstyrare. Exemplen är oändliga och ofta självklara, såsom att hjälmtvång minskar antalet cyklister, skrämselpropaganda flyttar folk till farligare aktiviteter, höjda minimilöner ökar arbetslösheten, pristak leder till minskat utbud, eller att skyddsmekanismer för dem som redan är inne i systemet leder till minskad rörlighet. Svarta marknader är också legio i sammanhanget.

Därför är det viktigt att gå till roten med vad det egentliga problemet är - det spelar ingen roll hur många mafiosos staten fängslar/avlivar; så länge systemfel gör att vinningarna inom området är tillräckligt stora kommer efterfrågan på sådana arbetstillfällen vara närmast oändlig - som i Red Alert - från Wikipedia:

Starting off in 1946, at the Trinity site in New Mexico, the opening to Red Alert shows Albert Einstein as he is preparing to travel backwards through space and time. After his experimental "Chronosphere" device is activated, he finds himself in Landsberg, Germany, in the year 1924, where he meets a young Adolf Hitler just after the latter's release from Landsberg Prison. Following a brief conversation between the two, Einstein shakes Hitler's hand, and this somehow eliminates Hitler's existence from time and returns Einstein to his point of origin.

With the threat of Nazi Germany having been successfully removed from history, the Soviet Union began to grow increasingly powerful under the rule of Joseph Stalin. Had Adolf Hitler risen to power, Nazi Germany would have emerged as a force standing in the way of Stalin's own ambitions of conquest. Instead, left unweakened, the USSR proceeds by seizing lands from China and then begins invading Eastern Europe, in order to achieve Joseph Stalin's vision of a Soviet Union stretching across the entire Eurasian landmass.


Förändringar måste helt enkelt ske underifrån, så mitt tips till Einstein hade nog varit att istället söka öppna maximalt antal ögon för frihetliga reformer, så att terrortendenser kvävs långt innan de hunnit bli ohanterliga.

Det fantastiska Red Alert-introt:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: