lördag 23 augusti 2014

Putting the lut in valuta

Från Reddits ELI5 (förklara som vore jag fem år gammal):
ELI5: How Tide Detergent became a drug currency.
Varken svaren i tråden, TED-talket på temat eller artikeln i New York Magazine förklarar dock särskilt bra vilka egenskaper som behövs för att något ska fungera som valuta - ur tidigare inlägg:
The four primary characteristics of money are: (1) durability, (2) divisibility, (3) transportability, and (4) noncounterfeitability.
Och i Tides fall:
  1. Flytande tvättmedel tål utan problem olika temperaturer och skadas inte av väder, så det är väldigt lättförvarat, och fungerar lika bra även om det lagrats en längre tid.
  2. Då det är flytande kan det alltså enkelt delas upp i mindre mängder med tillförlitliga måttsatser tillgängliga i varje standardhushåll. Flaskan kan dessutom öppnas och återförslutas utan problem.
  3. Tvättmedel är enkelt bärbart, relativt dyrt per kilo och tål vårdslös hantering. Det finns vidare inga lagar eller liknande som försvårar transporter.
  4. Tide har en klart karaktäristisk doft, och är en produkt som ingen privatperson kan ens komma i närheten av att framställa på egen hand, så påstår sig någon erbjuda Tide så kan man nog helt enkelt sluta sig till att det verkligen är Tide som erbjuds.
Till ytterligare valutafördel för Tide så har det dessutom en vardagsanvändning i så gott som samtliga hushåll. Det är dessutom i just illegala sammanhang en fördel att det finns ständigt tillgängligt i vanliga butiker, och straffet för snatteri är långt lägre än för rån eller inbrott.

Några tidigare inlägg på temat:
- Vanligt folk begriper sig på pengar, politiker gör det inte
- Homer Simpson förstår sig på pengar, Peter Griffin gör det inte

Inga kommentarer: