söndag 1 juni 2014

Frihetliga sagor: De tre bockarna Bruse

De tre bockarna Bruse är en sedelärande historia där ett troll släpper en liten och en något större bock över bron för att sedan misslyckas med att övermanna den stora bocken.

Sagans sensmoral brukar generellt sägas vara "den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket", men sagan är egentligen inte berättad på det viset - skulle trollet gapat efter mycket men mist hela stycket så skulle det exempelvis kunnat ha fångat in de två första bockarna innan det även tyckt att det skulle passa att fånga in den stora bocken, och att de tre då gått samman och pucklat på trollet.

Alternativt kunde trollet ha fångat bockarna men släppt iväg dem så att de kunde äta sig "så feta, så feta" som de sedan gör - vilket de också upplyser trollet om, helt utan återkoppling i sagan - för att sedan försöka fånga dem igen på tillbakavägen, men att bockarna då är förberedda och övermannar trollet eller kanske går en annan väg tillbaka.

I det här fallet bjuder trollet inte ens upp till tillstymmelse till fight mot den stora bocken, och sett till det resultatet så borde även mellanbocken ha varit en jobbig matchning. Även den lilla bocken skulle nog också kunna tänkas försvara sig tillräckligt för att mellanbocken skulle hinna dit.

Vad sagan handlar om är istället vikten av att prova idéer i tid - hade trollet gett sig på den lilla bocken så hade det utöver den minskade skaderisken om inte annat fått en del tid över att försöka sig på andra försörjningsidéer.

Trolltänket är också ständigt återkommande vid statliga investeringar - skulle något verka misslyckas så tillförs ytterligare resurser ända tills de sitter där i Sydafrika i en arena för 30 000 personer med tre betalande åskådare eller med 2000 tåg som inte passar stationerna.

Det kan för övrigt noteras att Bruce Springsteens namn har tydlig bockkoppling - Bockarna Bruce, Springbock och Steenbock - take it away, internet:

(Direktlänk)

Tidigare inlägg på liknande tema: Frihetliga sagohjältar (bloggetikett), Frihetliga filmer (bloggetikett)

Inga kommentarer: