måndag 2 juni 2014

Mitch Hedberg förklarar regleringskilar

Från Wikiquote, finns även i något bristfällig version på Youtube:
This shirt is "dry-clean only"...which means it's dirty.
Helt enligt regleringars järnlag så leder hårda krav på rengöring till att rengöringen uteblir, på exakt samma sätt som exempelvis ökade minimilöner för att hjälpa lågavlönade leder till att anställningarna istället uteblir.

Inga kommentarer: