söndag 12 januari 2014

Malmömisshandeln och godtrohetsfiltret

Enligt Sydsvenskan så misshandlades nyligen en 16-årig SSU-are mitt på dagen i centrala Malmö av två för henne okända vuxna män.

Nyheten har i nuläget delats över 5000 gånger på Facebook enligt räknaren hos Sydsvenskan, och har föga förvånande gått glödgande het på Twitter; SSU Malmö anordnar även en manifestation "i protest mot angreppet, rasism och främlingsfientlighet" kommande torsdag.

Vad som skett är alltså enligt nuvarande mediebeskrivning att 16-åringen för "snart ett år sedan" kommenterat invandring i ett tal. När de två "helt rakade vuxna, långa och stora obehagliga männen i korta tjocka jackor" sedan antingen förföljt henne eller råkat på henne och känt igen henne så angrep de henne mitt i centrala Malmö vid 15-tiden och nämnde henne vid namn samt citerade och kritiserade hennes många månader gamla tal innan de kallade henne såväl politiska som könsrelaterade obehagligheter, misshandlade henne tills hon tappade luften för att sedan spotta henne i ansiktet, innan de återigen kopplade till hennes politiska gärning och dödshotade henne.

Det handlar här om en uppenbart oerhört traumatisk händelse riktad mot en minderårig person, och ögonvittnen lämnar generellt mycket att önska, så detaljerna bör betraktas med tillförsikt, men det finns såpass många var och en för sig uppenbart osannolika detaljer i händelseförloppet att fler borde ha dragit öronen åt sig en smula.

Den inblandade flickan har vidare kommunicerat en del om händelsen via öppna sociala medier (länkar inget och använder inga direkta citat av omsorg för henne), och det kan noteras att hon vid 13-tiden torsdagen den 9 januari skriver om ett helt orelaterat ämne med glad smajlie och andra glädjeyttringar, och sedan inte ens en kvart senare (alltså betydligt tidigare än den tid som anges i nyhetsartikeln) nämner misshandeln. Hon har sedan dess skrivit ytterligare några inlägg på temat, och även en del om andra ämnen.

Annat av intresse skulle eventuellt kunna vara att hon helt utan krusiduller hänvisar till tidigare bedrägerier i flödet, och för den som verkligen söker kan det noteras att hon bland annat citerat Håkan Hellströms "ibland är en lögn det finaste man har".

Det finns sedan även årsgamla blogginlägg där flickan omnämns - där någon skriver om att ha tagit henne till sitt hjärta och stöttat henne efter att hon berättat om sin bakgrund, men att bloggaren sedan upptäckt att många av hennes berättelser inte stämt överens, och att hon även där övergripande detaljer stämt överdrivit delar.

Tills vidare så är det dock självfallet hennes version som gäller till fullo - och angreppsvåld ska alltid fördömas - men jag törs ändå mena att de som okritiskt tagit den rapporterade händelsen som komplett sanning bör rannsaka sitt godtrohetsfilter, och jag törs garantera att de inte agerat på samma sätt ifall de politiska tillhörigheterna varit annorlunda.

Inga kommentarer: