torsdag 16 januari 2014

Jonas Sjöstedt och byråkratikilarna

Från Viktor Barth-Kron:
… minst ambitiösa: Jonas Sjöstedt (V) berättade hur han tänkt genomgå militär grundutbildning, men att det inte blev av eftersom han fastnade i telefonkö till anmälan.
Sjöstedt snuddar här vid ett oerhört viktigt och underdebatterat samhällsproblem: hinder mellan utbyten - oavsett om det är exempelvis skatter, lagar eller byråkrati - kan leda till att utbytet alls inte blir av. Trots alltså att någon vill exempelvis få taket omlagt och någon vill utföra arbetet mot den ersättningen så orsakar marknadsstörningen att affären inte blir av - vilket alltså per definition drabbar både köpare och säljare samtidigt som det inte gynnar någon någonstans.

Regleringar drabbar vidare, enligt regleringens järnlag, samhällets svagaste hårdast - varje bekymmer en högutbildad svenskfödd som Sjöstedt upplever utgör något närmast oöverstigligt för en analfabetisk invandrare.

Inga kommentarer: