måndag 22 oktober 2007

Även Don Juan lyder under statistikens lagar

SvD skriver om en av de mest klassiska undersökningar som finns: den om antalet sexpartners. Artikeln inleds med vad som borde varit en självklar slutsats redan när den första studien i ämnet presenterades: "Varje gång en man har sex med en kvinna, har en kvinna sex med en man".

Så långt allt korrekt, alltså, men sedan bommar såväl forskarna som SvD samma enkla matematik: "Forskaren medger dock att det är möjligt att en grupp mycket sexuellt aktiva män, som han kallar ”Don Juans”, faktiskt har bidragit till att genomsnittssiffran för män när det gäller antalet sexuella partners har drivits upp."

Men naturligtvis är det så att en-kvinna-en-man-regeln gäller även häradsbetäckare/-betäckerskor. Vad som kan göra att siffran skiljer mellan könen är samkönat sex, felaktiga uppgifter och skevt urval, inget annat. Synnerligen märkligt att så många går bort sig på så enkelt räknande.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det måste inte vara lika antal sexpartner för de båda gruppera. Anta t ex att kanadensiska män i större utsträckning än kvinnor har sex utomlands men att de tillfrågade i undersökningen bara är kanadensiska män/kvinnor. Då beror det upplevda mätfelet på att de utländska kvinnorna bara är delaktiga på ena sidan ekvationen.