torsdag 15 maj 2014

Slipsing through the cracks

Från Reddit precis, under rubriken "His mom told him to wear a tie...":
Rubriken borde varit "forced him to wear a tie", men oavsett vad så är bilden intressant och talande för att regleringar i praktiken tenderar att inte riktigt fungera som lagstiftaren önskat.

Och för att fortsätta på hockeyregelspåret så finns det en intressant formulering på temat - ur regel 226 i Svenska Ishockeyförbundets officiella regelbok 2010-2014 för ishockey (pdf):
Alla spelare som deltar i ett arrangemang inom ramen för svensk ishockey ska på ett riktigt sätt bära godkänt halsskydd.
Halsskyddet är det enda skyddet med formuleringen att det ska bäras "på ett riktigt sätt", stammande ur att många seniorspelare tyckte att skyddet var för obekvämt att använda, så de undvek det tills det stadgades att det skulle användas, och när de då tvangs använda det så blev det utbrett att sätta det runt armen.

Tidigare på hockeyregeltemat:
- Regler och heder

Inga kommentarer: