torsdag 10 april 2014

Avhumaniseringsretorik

Från Metros förstasida den 3 mars:
 Från Mittis förstasida (pdf):
Och från dagens Metros förstasida:
Kvinnorna i rubrikerna är alltså rena objekt, som "blir arbetskraft" och "importeras", och "några personers" materiella vardagstillvaro är "bråte" och "blandat avfall".

Några tidigare inlägg på retoriktemat:
- Tips från jobbcoachcoachcoachen
- It's funny because lemlästade barn
- It's funny 'cause it's fascism

Inga kommentarer: