söndag 28 oktober 2012

Språka på alarmistiska

Mats Olin från Timbro på SVT Debatt:

Ett inslag i Rapport i maj i år handlade om skogen och påannonserades med att ”5 000 växt- och djurarter hotas eftersom gammelskogar skövlas”. I inslaget sas bland annat att det snart inte finns några gamla skogar kvar i Sverige. Ingen som ser inslaget kan tro annat än att den riktigt gamla skogen i Sverige minskar, läs en avskrift av hela inslaget i Granskningsnämndens beslut.

Problemet är att det är helt fel. Den gamla skogen ökar.

Arealen gammal skog i Sverige ökade med 50 procent mellan 1998 och 2010, skriver anmälaren Skogsindustrierna. Sveriges Television ifrågasätter inte Skogsindustriernas uppgifter om att den svenska skogen blir äldre, men menar att det saknar relevans.

Skogar har varit ett återkommande bloggtema, och även just att arealen gammelskog i Sverige ökar har omnämnts några gånger - exempel ur tidigare inlägg (Skogsstatistisk årsboks kommatering):

På produktiv skogsmark (exklusive fridlyst produktiv skogsmark) har sedan år 1998 volymen hård död ved ökat med, i storleksordningen, 50-70 %, arealen gammal skog har ökat med, i storleksordningen, 25-45 % och arealen äldre lövrik skog ökat med, i storleksordningen, 5-20 %.

Och, ur annat tidigare inlägg:

Totalt har skogsarealen ökat med 285 000 hektar (alltså 2850 km2, motsvarande ungefär Blekinge i storlek) mellan mätningen 1993-1997 och 2002-2006. Intressant nog är det den omhuldade gammelskogen som ökat procentuellt mest under åren:

Vidare på temat ovilja att rätta uppenbara fel - från Neurobonkers:

According to The Telegraph headline there are "just 100 cod left in the North Sea". Our first clue that this may be a case of wilful exaggeration lies in the subheading, which notes that The Telegraph are in fact attempting to report the number of adult cod, but as Tom Webb over at the SciLogs blog first pointed out this estimate is still "out by a cool factor of 210,000". The Telegraph now admits (in a post script unapologetically added at the end of the article) that there are in fact over 21 million adult cod in the North Sea. It seems however; this fact is not significant enough to make The Telegraph change their headline - this in spite of the BBC reporting that a correct headline would have been “Just 436,900,000 cod left in the North Sea”, only about half a billion off from The Telegraph’s original estimate.

Tidigare inlägg på rättelsetemat:
- Nollor och rättelser

Tidigare inlägg på språka på-temat: Språka på (bloggetikett)

Inga kommentarer: