onsdag 4 juli 2012

... this is hell

Ändå inne på himlarikesspåret, och nu när det glunkas om Higgsbosonen samtidigt som USA:s National Oceanic and Atmospheric Administration meddelat att sjöjungfrur inte existerar, så kan det vara lämpligt att nämna att det bevisats att helvetet är svalare än 445°C, vilket för övrigt utgör ett mildare klimat än himlens 525°C - från Futility Closet via Andrew Sullivan:

The temperature of Heaven can be rather accurately computed from available data. Our authority is the Bible: Isaiah 30:26 reads, Moreover the light of the Moon shall be as the light of the Sun and the light of the Sun shall be sevenfold, as the light of seven days. Thus Heaven receives from the Moon as much radiation as the Earth does from the Sun and in addition seven times seven (forty-nine) times as much as the Earth does from the Sun, or fifty times in all. The light we receive from the Moon is a ten-thousandth of the light we receive from the Sun, so we can ignore that. With these data we can compute the temperature of Heaven
/.../
The exact temperature of Hell cannot be computed but it must be less than 444.6°C, the temperature at which brimstone or sulfur changes from a liquid to a gas. Revelations 21:8: But the fearful and unbelieving … shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone.

Och som tidigare känt enligt en av de där uppenbart sanna historierna från internets vagga så är helvetet exotermt.

Inga kommentarer: