onsdag 25 juli 2012

Frihetlig kultur: Vacker utan spackel

Snubblade över Jeffrey Tuckers libertarianallegori över Rebecca Blacks Friday och blev inspirerad att lyfta analysen av Joakim Hillsons frihetliga epos 'Vacker utan spackel' ur långvarigt utkastlimbo (många stycken återkommer i låten, varje stycke citeras bara en gång vardera nedan):

Du ska vara den du är
Du ska vara den du är

Hillson går här direkt på kärnbudskapet - marknadens kärnfunktion är helt enkelt att via prismekanismen och frivilliga transaktioner allokera resurser dit de värderas högst.

Du är så vacker som du är
Å att du aldrig kan förstå det
Du är så rå mot dig själv (ah ah)
Ser allt som ingen annan ser
Och du kladdar mer och mer

Vidare på temat ur första stycket - som Adam Smith berömt skaldade så är det inte via goda föresatser som du har bröd på bordet utan via att bagaren gör vad som passar vederbörande som individ. Goda föresatser mättar inte och en björntjänst gör ingen glad.

Angående råheten så anknyter det till ett tema som Johan Norberg tidigare tagit upp - kapitalister som kapitalismens värsta fiende - storföretag såväl föreslår som tar tacksamt emot regleringar då de skadar mindre konkurrenter mer än dem, självfallet till massiv förlust för såväl hela samhället som till och med för deras egen marknad.

Angående att se allt som ingen ser så gäller det dels att tillfredsställa behov ingen riktigt förstod att de hade - dryga fem år efter att Iphonen lanserades ger Google-sökningen "kan inte leva utan min iphone" 3730 resultat (116 000 för "can't live without my iphone"), och angående kladdandet så är uppenbarligen inget patent för uppenbart löjligt.

Så så så vacker utan spackel
Att du inte kan förstå
Ju mer du kladdar
Ju mer du sabbar
Slå dig fri och gå

Angående skönheten så är marknadsekonomin det naturliga ohämmade ekosystemet byggt underifrån - Russ Roberts återkommer med jämna mellanrum till liknelsen mellan marknadsekonomi och en regnskog, och Arnold Kling tar upp det i ett intressant inlägg med likaledes intressanta länkar; det kan måhända se ovårdat ut med sly och gyttjepölar, men de fyller sin funktion även om du inte omgående begriper den - precis som exempelvis squatter cities och låglönejobb.

Och precis som man inte kan styra en regnskog ovanifrån kan man heller inte styra en marknadsekonomi så, så ju mer det kladdas desto mer sabbas det.

Precis som Hillson sedan insett är försöken att via demokratiska processer få staten att bete sig som önskat som att försöka övertala PETA till att bli en sälklubbarorganisation, för att låna en liknelse från Stefan Molyneux. Vägen från dagens samhälle går alltså via att låta dagens samhällen behålla sitt system och sedan grunda alternativt fungerande samhällen - om sedan grundidén kallas secession eller exempelvis seasteading spelar mindre roll.

Och då som bekant en statsslogan borde vara "we can't do it with peace", så uppstår även behovet av att som skaldat "slå sig fri".

Du borde tänka mer på ditt inre
Blunda och känn efter hur, hur det är
Du, du bär på tvivel
Titta på mig och du ser dig som
Flickan med allt

Det "inre" som Hillson refererar till här är den generella processen där ena generationens rebeller blir forna generationens surdegar på bara några år. Det inre är alltså marknadsekonomins kärnverksamhet med nöjda kunder och medarbetare och där konkurrens ses som sporrande. Varje sådan surdeg bör blunda och känna efter var de hamnat, och det är de också medvetna om, vilket tvivel-raden poetiskt anger.

"Flickan med allt" är också en vacker hänvisning till etablerade begrepp som Moder Jord och Moder Justitia, men utöver att exempelvis Rockefeller räddade valarna (och sänkte priset på olja från 58 till 8 cent per gallon) och att brottsfrekvensen minskar då alternativ till att utföra brott finns så åtgärdas som tidigare nämnt även bekymmer många inte ens visste att de hade, så "flickan med allt" är en poetiskt exakt term.

Du ska vara den du är
Och inte vara som alla andra
Bara vara den du är
Bara vara den du är

Marknadsekonomin är det enda systemet som bygger på frivilliga utbyten, vad sedan alternativet "alla andra" kallas - exempelvis nazism, fascism, kommunism eller socialism spelar ingen roll, de är samtliga såväl praktiskt som teoretiskt och moraliskt frånstötande, och det finns alltså lindrigt uttryckt inget att hämta i att blanda upp idéerna med något av deras tankegods.

(Direktlänk

Några tidigare bloggetiketter på liknande tema:
- Frihetliga sagohjältar
- Frihetliga filmer
- Sympatisk punk

Inga kommentarer: