tisdag 3 januari 2012

Juholtare inget nyord

Bland språkrådets 72 nya ord så ingår 'Juholtare - förhastat uttalande som man snart tvingas backa på'. 'Juholtare' som begrepp - även då som uttryck för (charmigt och ofta bilanknutet) klanteri - användes dock återkommande av Niklas Svensson på Politikerbloggen redan 2007; första förekomsten den 6 februari, då Juholt hamnat på fel begravning.

Andra tillfällen då begreppet använts - noterbart att Svensson skriver såväl att de "drunknar i historier" som att det "väller in tips" - är exempelvis då en punktering ledde till att Juholt fick hålla folkhälsoprojekt i en lekpark och då kosan bar till en ortsnamne ett halvt land bort.

Inga kommentarer: