lördag 19 februari 2011

Dagens glosa: Regering

Jag har länge varit svag för Encyclopædia Dramaticas (en sida som i stort är väldigt, väldigt NSFW) inledningsmening på uppslagsordet 'government':

A government is an organization set up for the purpose of obtaining hookers and blow for the leaders.

Något oväntat verkar även Storbritanniens biträdande premiärminister Nick Clegg dela den åsikten så ordagrant som gemene nyhetsmedia tillåter - citat ur The Guardian, via The UK Libertarian:

The natural inclination of government is to hoard power and information; to accrue power to itself in the name of the public good.

Inga kommentarer: