söndag 23 mars 2014

21 kap. Om bi

Boing Boing skrev nyligen om tysk lagstiftning kring bin, och om vikten av att omedelbart ta upp jakten på förflugna bin för att inte förlora äganderätten. Det kan därför noteras att även svensk lagstiftning är inne på samma spår - ur Byggingabalkens tjugiförsta kapitel - "Om bi" - från lagen.nu:
1 § Flyga bi bort i annans skog, och följer ägaren dem till stock och hål, märker samma träd, och giver det byamän tillkänna; have ingen våld honom dem förtaga. Haver bisvärm satt sig i bärande och fridlyst träd; då skall den stockas, och ej träd huggas, eller spillas, vid bot, som i 13 kap. är sagt. Är den i annat träd; hugge neder, och tage bi sin saklöst.
Och det kan även vara värt att nämna hur biodling kan fungera i ett modernt samhälle - ur Econtalk med Wally Thurman [angående att amerikanska biodlare flyttar sina bin över hela landet i långtradare efter säsong - bilder finns här]:
Russ: Did you say there are about 30,000 bees in a colony?
Guest: Yeah, at full strength.
Russ: And some of these guys have many, many colonies, too, right?
Guest: Oh, yeah.
Russ: So it's a big truck. Or more than one truck.
Guest: Picture a semi-trailer, one you'd see on the freeway, an 18-wheeler, stacked with honeybees, with boxes, hives of honey bees. It'll have about 400 colonies like that.
Russ: Whoa. On one truck?
Guest: Yes.

Inga kommentarer: